Mätning/Kontroll av antenner/kablage.
Tillverkning kund anpassat kablage.