Mätning/Kontroll av antenner/kablage.
Tillverkning kundanpassatkablage.